top of page

Termin spotkań w roku 2024

 •   1.09.2024 godz. 9.00 - spotkanie organizacyjne:

  • stany rodzin na 30.9.2024,​

  • składnie zamówień na leki, matki, odkłady oraz sprzęt na rok 2025.

 •   6.10.2024 godz. 9.00

 •   3.11.2024 godz. 9.00

 •   1.12.2024 godz. 9.00

Termin spotkań w roku 2025

 • 12.01.2025 godz. 9.00

 •   2.02.2025 godz. 9.00 - zebrane sprawozdawcze.

 •   2.03.2025 godz. 9.00 - spotkanie organizacyjne:

  • opłacenie składek członkowskich,​

  • opłacenie zamówionych leków, matek oraz odkładów,

  • opłacenie ubezpieczenia "OC"

Spotkania odbywają się w: Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55 05-500 Piaseczno

bottom of page