top of page
Edited Image 2016-02-03 11-51-42

Najbliższe spotkanie Koła w niedziele 3/03/2024 g. 10:00 Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Spotkanie jest spotkaniem organizacyjnym. Na spotkaniu będzie można dokonać wpłat:

  • składek członkowskich + ulowych;

  • za „OC” pasieki i produktów,

  • za zamówione leki, matki i odkłady.

 

Przekaż 1,5 % dla Pszczół.

Informujemy o możliwości wspierania działalności edukacyjnej Koła poprzez rozliczenie roczne podatku PIT.

Zachęcamy do rozliczania 1,5% na KRS 0000155407, cel szczegółowy wpisujemy „ochrona pszczół”.

Warunki ubiegania się o refundacje:

  1. przynależność do Koła,

  2. opłacenie składek i brak zaległości wobec Koła,

  3. aktualne dane teleadresowe,

  4. podanie aktualnego stanu pni pszczelich na 30 września.

  5. posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii,

  6. posiadanie nr producenta (EP),

  7. posiadanie sprzedaży bezpośredniej (SB) lub rolniczego handlu detalicznego (RHD)*.

 

Zapisz się do naszego koła

bottom of page