top of page

Refundacja 2024 r.

Termin zbierania wniosków upłynął 15/12/2023 r.

Uwaga !!!

Termin składania wniosków o refundację na zakup leków, sprzętu i matek został wydłużony do 15/12/2023 roku.

Informujemy, że do 12/10/2023 zbierane będą od zainteresowanych członków Koła deklaracje dotyczące refundacji organizowanej przez ARiMR. Poniżej zostały udostępnione druki deklaracji do pobrania. Wypełnione druki można:

Warunki ubiegania się o refundacje:

 1. przynależność do Koła,

 2. opłacenie składek i brak zaległości wobec Koła,

 3. aktualne dane teleadresowe,

 4. podanie aktualnego stanu pni pszczelich na 30 września 2023.

 5. posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii,

 6. posiadanie nr producenta (EP),

 7. posiadanie sprzedaży bezpośredniej (SB) lub rolniczego handlu detalicznego (RHD)*.

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja o refundacje sprzętu.

 2. Deklaracja o refundacje lekarstw.

 3. Deklaracja o refundacje zakupu matek i odkładów.

 4. Wykaz producentów matek i odkładów.

 5. Wykaz leków objętych refundacją w roku 2024

* dotyczy tylko refundacji na sprzęt oraz refundacji na matki i odkłady. Więcej informacji na stronie AMiRR Rok pszczelarski 2024 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

bottom of page