top of page

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich

Pomoc ARiMR dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

Warunki uzyskania pomocy:

  1. poosiadanie aktualnego zaświadczenie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Więcej informacji oraz wnioski na stronie ARiMR.

bottom of page