Koło Pszczelarzy w Piasecznie zrzeszone w Mazowieckim Związku Pszczelarzy ma wieloletnią tradycję wspólnych spotkań, szkoleń
i imprez. Zapraszamy wszystkich pszczelarzy chcących pogłębić swoją wiedzę jak również nowych miłośników tego ginącego zawodu.

 

kidi pasieka
kidi pasieka

honey-bee-643878-1024x765
honey-bee-643878-1024x765

beeyard-50391-1024x683
beeyard-50391-1024x683

kidi pasieka
kidi pasieka

1/8

Spotkanie 7 marca

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, wszystkie opłaty: składki członkowskie, leki, matki odkłady, będzie można opłacić tylko przelewem na konto koła (58 2030 0045 1110 0000 0398 3530).

 

Spotkanie zaplanowane na 7 marca 2021 przed Hotelem Solec (Solec 28d) ograniczamy tylko dla osób z woskiem (zważony podpisany) oraz opłacających OC pasieki.

Godziny:

9:00 osoby z nazwiskiem A-J,

10:00 K-R,

11:00 S-Z.

 

Ubezpieczenie (OC) można opłacić również przelewem. Nie trzeba być osobiście.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem pasieki od użądleń proszone są o wypełnienie formularza z załącznika "ubezpieczenie pasieki 2021/2022" i przesłanie wypełnionego na adres:

marek.krzyzanek@gmail.com .

Wpłaty za OC można dokonać na konto 58 2030 0045 1110 0000 0398 3530 koszt 6 zł za pasiekę. W tytule przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO oraz ILOŚĆ PASIEK ubezpieczającego.  

Jeśli osoby ubezpieczające pasieki deklarują brak zmian proszę o maila z informacją "BRAK ZMIAN" i zrobienie przelewu z danymi jak wyżej. Jedna pasieka liczona jest do 49 rodzin. Przykład obliczenia składki z OC: mam dwie pasieki w dwóch różnych miejscach po dwa ule to zapłacę 12 zł.

 

Termin nieprzekraczalny do 12/03/2021

Ubezpieczenie OC

Drogie Koleżanki i Koledzy

Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne przyjęliśmy następujący sposób rozliczeń składek ,zamówień na leki, odkłady i matki w roku 2021, jak również refundacji za leki odkłady i matki za rok 2020.

Pszczelarz wysyła do nas mailem -  info@kolopszczelarzy.pl -  lub SMS (nr tel podane poniżej) następujące informacje (ważne aby były zawarte wszystkie nw punkty):

1.Imię i nazwisko Pszczelarza
2.Kontakt do siebie ( numer telefonu i email )
3. Liczba rodzin rodzin
4. Zamówienie na leki : Jaki lek  oraz ilość
5. Zamówienie na matki : Producent, Rasa, rodzaj (N.UN,UNN....itp), cena
6. Zamówienie na odkłady : Producent , typ ramki, ilosc ramek , cena.

Na podstawie takiej informacji od Pszczelarza my obliczymy należne kwoty zgodnie z aktualnymi cennikami. Sumaryczną kwotę pomniejszymy o wartość refundacji za rok 2020 oraz sprawdzimy czy nie ma jakichś zaległości z tytułu składek za poprzednie lata. Dokonamy zbilansowania wyliczonych kwot i obliczoną w ten sposób wartość do zapłaty (lub ewentualnie zwrotu) przekażemy w informacji mailowej lub SMS każdemu Pszczelarzowi.

 

Pszczelarz wpłaci podaną  przez nas kwotę na konto koła :

58 2030 0045 1110 0000 0398 3530

UWAGA !!! w tytule przelewu koniecznie proszę podać : imię i nazwisko oraz  dopisek "Rozliczenie 2020/2021"

Jeśli Pszczelarzowi będzie należał się zwrot skontaktujemy się  telefonicznie z wybraną osobą z prośbą o podanie numeru konta.

Informacje wg wyżej podanych 6 punktów, prosimy wysyłać jak najszybciej
do 14.03.2021

Informacje prosimy wysyłać na adres email:

 info@kolopszczelarzy.pl
lub
SMS: Magda Gołębiowska 501 134 745 lub Roman Fazlejew 601 353 946

Proponowana forma do minimum ograniczy nam liczbę przelewów i mamy nadzieje usprawni rozliczenie.

 

Z wyrazami szacunku i z nadzieją na powrót do normalności
Magda Gołębiowska i Roman Fazlejew

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY