top of page
Edited Image 2016-02-03 11-51-42

Najbliższe spotkanie Koła w niedziele 3/12/2023 g. 10.

Uwaga !!!

Termin składania wniosków o refundację na zakup leków, sprzętu i matek został wydłużony do 15/12/2023 r. Więcej informacji w zakładce „Refundacja”.

Pszczelarzu pamiętaj, aby skorzystać z refundacji musisz mieć zgłoszona pasiekę do PLW oraz posiadać nr. Producenta (EP).

Warunki ubiegania się o refundacje:

  1. przynależność do Koła,

  2. opłacenie składek i brak zaległości wobec Koła,

  3. aktualne dane teleadresowe,

  4. podanie aktualnego stanu pni pszczelich na 30 września 2023.

  5. posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii,

  6. posiadanie nr producenta (EP),

  7. posiadanie sprzedaży bezpośredniej (SB) lub rolniczego handlu detalicznego (RHD)*.

 

Więcej informacji: Refundacja | kolo (kolopszczelarzy.pl)

Zapisz się do naszego koła

bottom of page