top of page

2024-06-24

Pismo do MRiRW

Stanowisko po spotkaniu prezesów można znaleźć na stronie PZP

Wspólne stanowisko do MRiRW podjęte podczas narady prezesów WZP/RZP (pzp.biz.pl)

bottom of page