top of page

2024-06-06

Na razie ARiMR zarejestrowała ok. 44 tys. wniosków o przyznane wsparcia do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór zakończył się 31 maja. Budżet na ten cel to 80 mln zł.

O dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli ubiegać się hodowcy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną i są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich--zakonczenie-naboru

bottom of page