top of page

Składki członkowskie

Składki członkowskie

Każdy członek należący do Koła ma obowiązek opłacania składek członkowskich.

Wysokość rocznej składki obejmuje:

  1. członkostwo - 40 zł,

  2. ulowe – 3 zł x liczba uli.

Nowi członkowie koła w monecie złożenia deklaracji wpłacają wpisowe w wysokości 50 zł.

Składkę oraz wpisowe można wpłacać na konto koła 58 2030 0045 1110 0000 0398 3530 jak również podczas zebrań koła.

W tytule przelewu należy wpisać „Składka, imię i nazwisko, ilość rodzin pszczelich”

bottom of page