top of page

UWAGA WAŻNE!!!

Drogi Pszczelarzu, jeżeli chcesz korzystać z refundacji (dotyczy to również leków na warrozę) proszę o pilne uzupełnienie nr producenta (EP). Po uzyskaniu decyzji o nadaniu nr producenta (EP) należy przesłać skan na adres e-mail. Pszczelarz musi również posiadać wpis u powiatowego lekarza weterynarii.

Wniosek o nadanie nr producenta można znaleźć pod adresem: Wniosek o wpis do ewidencji producentów - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wypełniony i podpisany wniosek powinien zostać wysłany listownie do Powiatowego Biura Mazowieckiego ARiMR zgodnie z miejscem zamieszkania. Np. dla osób mieszkających w Piasecznie adres to: 05-530 Góra Kalwaria, ul. Rybie 8.

Wniosek można również złożyć za pomocą skrzynki podawczej ePUAP. W przypadku, kiedy korzystasz z ePUAP należy pamiętać, że plik zawierający skan wniosku musi być podpisany elektronicznie. Podpis można zrobić za pomocą Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Przydatne linki:

Procedura wysyłania pisma przez ePUAP: Wyślij pismo ogólne - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zakładanie profilu zaufanego: Czym jest profil zaufany i jak go założyć | obywatel.gov.pl lub Wybór sposobu rejestracji - Profil zaufany (pz.gov.pl)

Adresy Biur Mazowieckiego Oddziału ARiMR: Dane teleadresowe - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Co nowego?
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie wpisy
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page