top of page

Walne zebranie koła 2 lutego


Przypominamy o nadchodzącym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła Pszczelarzy w Piasecznie (MZP). Spotykamy się 02.02.2020 r. o godz. 10 w Sali UMiG w Piasecznie.

W programie zebrania:

Sprawozdanie ustępującego zarządu za 4-letni okres kadencji

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 4-letni okres kadencji

Wybory nowego Zarządu Koła:

- Prezesa,

- V-ce Prezesa,

- Sekretarza,

- Skarbnika,

- Członków Zarządu,

- Komisję Rewizyjną,

- Delegatów na Walny Zjazd Mazowieckiego Związku Pszczelarzy (ZMP),

- inne zespoły robocze wyłonione w toku obrad

W przerwie obrad przedstawiona zostanie informacja po spotkaniu prezesów Kół z Zarządem MZP 01.02.2020 dotycząca min. refundacji na matki, odkłady, leki, sprzęt, organizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy przez MZP.

W załączniku załączam wzorcowy Regulamin Kola Pszczelarzy w Piasecznie, Statut Mazowieckiego Związku Pszczelarzy, Zestawienie wpływów i wydatków z 1% podatku przekazywanego na OPP ( Stowarzyszenie Rodziców Tu) z którą koło ma podpisane porozumienie

Osoby nie mogące brać udziału w Zebraniu a chcące zachować głos, proszone są o delegowanie swojego pełnomocnika (z pisemnym upoważnieniem).

Do pobrania:

- Wzorcowy Regulamin Kola Pszczelarzy w Piasecznie

- Statut Mazowieckiego Związku Pszczelarzy,

Co nowego?
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie wpisy
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page