top of page

Ubezpieczenia pasiek 2018


W przyszłym sezonie będziemy kontynuować akcję ubezpieczania pasiek w zakresie OC od użądleń przez pszczoły. Wysokość składek na ubezpieczenie wyniesie: Każda pasieka do 50 uli – 6 zł Jeśli pasieka w jednej lokalizacji ma więcej niż 50 uli to liczymy 6 zł za każde 50 uli Suma ubezpieczenia: 15.000 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy◦ 30.000 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza) Szkodę w „Warcie” można zgłosić telefonicznie pod numerem: 801 308 308

Termin wpłaty – luty Wpłaty zbiera Sekretarz Marek Krzyżanek

Szerszą ofertę dot. kradzieży, wytruć ma także Uniqa

Co nowego?
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie wpisy
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page