top of page

Refundacja zakupu leków w 2018 roku


Można skorzystać z refundacji na zakup środków warrozobójczych dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Refundacji podlegać będzie do 90% poniesionych kosztów netto. Ilość zakupionych leków stanowi iloczyn ilości rodzin pszczelich i dawki leku na rodzinę

Termin zmówienia i wpłaty – luty Wydawanie leków – sierpień Kontakt – Roman Fazlejew

Co nowego?
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie wpisy
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page