top of page

Refundacja sprzętu w roku 2018 skrócone zasady

Warunkiem otrzymania refundacji jest posiadanie co najmniej 10 rodzin pszczelich. Sprzęt warto zamawiać z wyprzedzeniem. Pszczelarze zamawiają sprzęt samodzielnie. Żeby rozliczyć zakup trzeba posiadać dwa egzemplarze faktury z dopiskiem „potwierdzam za zgodność oryginałem” + podpis Umowa pomiędzy Mazowieckim Związkiem Pszczelarzy a ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) będzie podpisywana przez pszczelarzy do końca maja 2018 r. Kwoty refundacji: Do 60% poniesionych kosztów „netto”. Łączna kwota refundacji nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł x ilość posiadanej liczby rodzin na dzień 30 września (ale może być niższa). Dotacja nie może być wyższa niż 10.000 zł Sprzęt podlegający refundacji:

 • miodarki

 • odstojniki

 • dekrystalizatory

 • stoły do odsklepiania plastrów

 • suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

 • topiarki do wosku

 • urządzenia do kremowania miodu

 • refraktometry

 • wózki ręczne do transportu uli

 • wialnie do pyłku

 • ule wszystkich typów lub ich elementów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka - opcjonalnie, stojak - opcjonalnie). Ddopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.

Termin wypłaty kwoty refundacji – wrzesień/październik Refundowane są koszty poniesione przez producentów produktów pszczelich wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dla pszczelarzy prowadzących gospodarkę wędrowną:

Refundacja do 60% kosztów netto.

Odbiorcą może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich.

Przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli - 150 rodzin pszczelich. Przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli maksymalna wysokość pomocy nie przekroczy: 50 zł na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

W przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli 100 zł na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 000 zł. Urządzenia i sprzęt powinny być trwale oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację przez okres 5 lat

Termin składania deklaracji – styczeń/luty 2018 r.

Deklaracja zakupu sprzętu można znaleźć tutaj. Deklaracje zbiera Elwira Trytek

Co nowego?
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie wpisy
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
 • Facebook Black Square
 • Twitter Black Square
 • Google+ Black Square
bottom of page