Refundacja sprzętu w roku 2018 skrócone zasady

Warunkiem otrzymania refundacji jest posiadanie co najmniej 10 rodzin pszczelich. Sprzęt warto zamawiać z wyprzedzeniem. Pszczelarze zamawiają sprzęt samodzielnie. Żeby rozliczyć zakup trzeba posiadać dwa egzemplarze faktury z dopiskiem „potwierdzam za zgodność oryginałem” + podpis Umowa pomiędzy Mazowieckim Związkiem Pszczelarzy a ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) będzie podpisywana przez pszczelarzy do końca maja 2018 r. Kwoty refundacji: Do 60% poniesionych kosztów „netto”. Łączna kwota refundacji nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł x ilość posiadanej liczby rodzin na dzień 30 września (ale może być niższa). Dotacja nie może być wyższa niż 10.000 zł Sprzęt podlegający refundacji:

 • miodarki

 • odstojniki

 • dekrystalizatory

 • stoły do odsklepiania plastrów

 • suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

 • topiarki do wosku

 • urządzenia do kremowania miodu

 • refraktometry

 • wózki ręczne do transportu uli

 • wialnie do pyłku

 • ule wszystkich typów lub ich elementów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka - opcjonalnie, stojak - opcjonalnie). Ddopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.

Termin wypłaty kwoty refundacji – wrzesień/październik Refundowane są koszty poniesione przez producentów produktów pszczelich wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dla pszczelarzy prowadzących gospodarkę wędrowną:

Refundacja do 60% kosztów netto.

Odbiorcą może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich.

Przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli - 150 rodzin pszczelich. Przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli maksymalna wysokość pomocy nie przekroczy: 50 zł na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

W przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli 100 zł na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 000 zł. Urządzenia i sprzęt powinny być trwale oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację przez okres 5 lat

Termin składania deklaracji – styczeń/luty 2018 r.

Deklaracja zakupu sprzętu można znaleźć tutaj. Deklaracje zbiera Elwira Trytek

Co nowego?
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
Ostatnie wpisy
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
 • Facebook Black Square
 • Twitter Black Square
 • Google+ Black Square