top of page

Jak szybko zalegalizować sprzedaż miodu


Od początku roku pszczelarze mogą skorzystać z nowej, uproszczonej formy prawnej pozwalającej na sprzedaż produktów pszczelich. To Rolniczy Handel Detaliczny, pomyślany jako sposób na sprzedaż niewielkich ilości produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Nowe przepisy objęły także pszczelarzy. Pszczelarz nie musi przy tym legitymować się numerem ewidencyjnym Ewidencji Gospodarstw Rolnych, czyli nie musi być rolnikiem. Wystarczy, że do wniosku załączy proste oświadczenie o posiadaniu pszczół. Co więcej, w przeciwieństwie do przepisów o handlu przyzagrodowym do wniosku nie trzeba dołączać projektu technicznego pracowni, ani żadnych innych dokumentów. Technicznych, certyfikatów na słoiki, miodarki, czy odstojniki. W powiecie piaseczyńskim, na razie, załatwienie zgłoszenia trwa... 1 dzień roboczy. Wniosek kieruje się do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Piasecznie przy ulicy Orężnej 9 i tam też można go złożyć. Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto:

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Piasecznie

05-501 Piaseczno, ul. Orężna 9

56 1060 0076 0000 3310 0018 5078

Koniecznie dopisek "za decyzję". Co daje nam zgłoszenie Rolniczego Handlu Detalicznego? 1. Możliwość sprzedaży miodu na targowiskach i bezpośrednio (ale już nie pośrednikom) 2. Zwolnienie od podatku ze sprzedaży (do 20 tys. złotych) 3. Podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. od sprzedaży powyżej 20 tys. złotych (rozliczany z PIT-em) Pszczelarzy obowiązują limity sprzedaży w ramach RHD zależne od liczby posiadanych uli. Dlatego warto zgłosić w tej samej Inspekcji Weterynaryjnej pasiekę z aktualną liczbą rodzin. Limity ilościowe wyglądają następująco: do 5 rodzin – 150 kg, do 10 rodzin – 300 kg, do 20 rodzin – 600 kg, do 30 rodzin ­– 900 kg, do 40 rodzin ­– 1200 kg, do 50 rodzin – 1500 kg, do 60 rodzin – 1800 kg, do 70 rodzin – 2100 kg, do 80 rodzin – 2400 kg. Jak widać powyżej posiadacz np. 31 rodzin pszczelich może sprzedaż 1200 kg miodu, czyli niemal 40 kg na ul. Przepisy nie przewidują sprzedaży na tych zasadach miodu z pasiek większych niż 80 uli. Więcej szczegółów i formularz wniosku oraz oświadczenie o posiadaniu pszczół poniżej:

Co nowego?

Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.

Ostatnie wpisy

Search By Tags

Nie ma jeszcze tagów.

Follow Us

  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page