top of page

Pszczelarz może skorzystać z Refundacji (Interwencji) po spełnieniu kilku warunków.

Zasady Refundacji (Interwencji)

Warunki ubiegania się o refundacje:

1. przynależność do Koła,

2. opłacenie składek i brak zaległości wobec Koła,

3. aktualne dane teleadresowe,

4. podanie aktualnego stanu pni pszczelich na 30 września roku kalendarzowego.

5. posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6. posiadanie nr producenta (EP),

7. posiadanie sprzedaży bezpośredniej (SB) lub rolniczego handlu detalicznego (RHD)*.* dotyczy tylko refundacji na sprzęt oraz refundacji na matki i odkłady. Więcej informacji na stronie AMiRR Rok pszczelarski 2024 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

bottom of page