top of page

Jaki sprzęt i na jakich warunkach można kupić w ramach refundacji (Interwencji)?*

Refundacja sprzętu

W ramach interwencji pszczelarz musi:

 1. Posiadać nr EP nadawany przez ARiMR,

 2. prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy zakaźnej,

 3. umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego),

 4. posiadać co najmniej 10 pni pszczelich.Refundacja (Interwencja) obejmuje:

 1. miodarek,

 2. odstojników,

 3. dekrystalizatorów,

 4. stołów do odsklepiania plastrów,

 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

 6. topiarek do wosku,

 7. urządzeń do kremowania miodu,

 8. refraktometrów,

 9. wózków ręcznych do transportu uli,

 10. wialni do pyłku,

 11. uli lub ich elementów,

 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,

 13. urządzeń do omiatania pszczół,

 14. poławiaczy pyłku,

 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,

 16. wag pasiecznych,

 17. pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),

 18. kamer cyfrowych/fotopułapek (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie).

*opracowano na podstawie "REGULAMIN NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA  INTERWENCJI W SEKTORZE PSZCZELARSKIM (I.6.1-I.6.7) NA ROK  PSZCZELARSKI 2024 W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO DLA  WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027"  Rok pszczelarski 2024 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


bottom of page