top of page

Członkostwo.

Przystąpienie do naszego koła wcale nie jest trudne, wystarczy wykonać kilka kroków.

  1. Zgłosić swoją pasiekę do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla lokalizacji pasieki celem uzyskania numeru weterynaryjnego pasieki.

  2. Pobrać deklaracje członkowską.

  3. Przyjdź na spotkanie koła z wypełnioną deklaracją członkowską lub wypełnioną deklarację przesłać na adres e-mail: sekretarz.kolapiaseczno@gmail.com

  4. Opłacić wpisowe + składkę członkowską + składkę ulową.

  5. Wypełniona deklaracja trafia do Zarządu który raz w kwartale na spotkaniu podejmuje decyzję o przyjęciu do koła. Po pozytywnej decyzji stajesz się pełnoprawnym członkiem.

bottom of page