top of page

Ubezpieczenie "OC"

 Polski Związek Pszczelarski otrzymał na lata 2024-2025 ofertę z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „WARTA” i składka w 2024 r. wynosi 7,00 zł od jednej pasieki, z tym, że za jedną pasiekę należy uznać pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. 
Każde dalsze rozpoczęte ponad 50 rodzin pszczelich liczy się jako następną pasiekę. Suma ubezpieczenia 20.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy 40.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia

Jak obliczyć samemu składkę. 

Przykład  I:

Jeżeli pszczelarz posiada do 50 rodzin pszczelich jest to jedna pasieka, od 51 rodzin pszczelich do 60 są to już dwie pasieki, itd.

Ponadto składkę OC liczy się od każdej lokalizacji pasieki, nawet jeśli jest ona mniejsza niż 50 rodzin pszczelich.

Przykład  II:

Jeżeli pszczelarz posiada 50 rodzin pszczelich zlokalizowanych jednak w trzech różnych miejscowościach (5 rodzin, 20 rodzin, 25 rodzin) składka jest liczona
za 3 pasieki: 3 x 7,00 zł = 21,00 zł.

Suma ubezpieczenia 20.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy 40.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia

Jak dokumenty należy wypełnić i jak opłacić składkę.

Pszczelarz po wyliczeniu składki musi wypełnić dwa dokumenty:

  1. Ubezpieczenie pasieki 24 25. 

  2. Oświadczenie do „OC”

Wypełnione dokumenty należy:
1.    odesłać e-mailem do kol. Marka do dnia 10/03/2024 do godz. 18.
2.    dostarczyć na spotkanie w dniu 3/03/2024 g. 10.
Składkę za „OC” można opłacić:
1.    na konto bankowe podane w wiadomości e-mail rozsyłanej do pszczelarzy.
2.    na spotkaniu w dniu 3/03/2024 g. 10

bottom of page