top of page

Jak obliczyć składkę ubezpieczenia

Skalkuluj składkę sam

Polski Związek Pszczelarski otrzymał na lata 2023-2024 ofertę z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „WARTA” Region w Radomiu odnośnie ubezpieczenia pasiek.

 

Po rozmowach i negocjacjach z ubezpieczycielem kwota ubezpieczenia pozostaje na tym samym poziomie i tak OC od użądleń – składka w 2023 r. wynosi 7,00 zł od jednej pasieki, z tym, że za jedną pasiekę należy uznać pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Każde dalsze rozpoczęte ponad 50 rodzin pszczelich liczy się jako następną pasiekę.

Przykład  I:

Jeżeli pszczelarz posiada do 50 rodzin pszczelich jest to jedna pasieka, od 51 rodzin pszczelich do 60 są to już dwie pasieki, itd.

Ponadto składkę OC liczy się od każdej lokalizacji pasieki, nawet jeśli jest ona mniejsza niż 50 rodzin pszczelich.

Przykład  II:

Jeżeli pszczelarz posiada 50 rodzin pszczelich zlokalizowanych jednak w trzech różnych miejscowościach (5 rodzin, 20 rodzin, 25 rodzin) składka jest liczona
za 3 pasieki: 3 x 7,00 zł = 21,00 zł.

Suma ubezpieczenia 20.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy 40.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia

bottom of page